Huangmei Shan Zhang - Anqing

Huxin Middle Road 9, Anqing, Anqing

Huangmei Shanzhuang is a 3-star hotel providing rooms, restaurant, tea house, fishing and Huangmei Opera performance.

Dirección Huangmei Shan Zhang - Anqing

Huxin Middle Road 9, AnqingCP:246002,Anqing,China
Teléfono:No especificadoFax:No especificado

Huangmei Shan Zhang - Anqing

Comentarios de Facebook